مقالات زخم بستر

درمان زخم بستر با محصولات نوین درمانی

درمان زخم بستر

درمان زخم بستر با توجه به نواحی که زخم ایجاد شده است‎‌، ممکن است کمی تفاوت داشته باشد. اما به‌طور کلی اصول روش‌های درمانی یکسان هستند. افرادی که روی ویلچر هستند بیشتر در ناحیه استخوان دنبالچه یا باسن‌، استخوان شانه یا ستون فقرات‌، پشت بازوها و پشت پاها به زخم بستر دچار می‌شوند. ...
درمان زخم بستر حفره ای با تریتا

درمان زخم بستر حفره ای

زخم بستر حفره ای چیست ؟ زخم بستر حفره ای کمی سخت می‌باشد. این زخم به دلیل عدم درمان به موقع زخم بستر و پیشرفت زخم ایجاد ...