مقالات زخم

خارش پوست

خارش پوست نشانه چیست؟

افرادی که با خارش زخم مواجه می‌شوند عموماً این سؤال را مطرح می‌کنند که خارش پوست و زخم به چه علتی است و برای مدیریت و درمان خارش پوست و زخم باید چه‌کاری کرد؟ ...
قطع عضو دیابتی

علت قطع عضو در دیابت

قطع عضو در دیابت معمولاً حدود 60 تا 80 درصد زخم‌های پا بهبود می‌یابند، 10 تا 15 درصد فعال باقی می‌مانند و 5 تا 24 درصد در ...