مقالات زخم

درمان بیماری پروانه ای

بیماری پروانه ای و بیماری EB

در این مطلب از تریتا نگاهی به یک بیماری نادر، یعنی بیماری پروانه‌ای EB داریم که اغلب در کودکان شایع است. همچنین راه های مدیریت و پیشگیری از آن را خواهیم گفت. ...